castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

Ecologia i sostenibilitat

B

ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT

Dins d’aquest àmbit la Fundació dóna suport a diverses entitats per tal de col·laborar en els diferents projectes de conservació i millora ambiental que aquestes organitzacions porten a terme, ja que tal i com s’ha assenyalat en diversos fòrums internacionals, la lluita contra el deteriorament mediambiental és un dels principals reptes als quals s’ha d’afrontar la societat en els propers anys. 

Durant el 2015, donant continuïtat a la seva estratègia de gestió de carboni, la Fundació ha dut a terme la compensació de les emissions generades per la seva activitat durant l’any 2014 a través de “Clean CO2 Certified”. La neutralització d’aquestes emissions es va fer a través de la participació en un projecte d’energies renovables i compromís social a l’estat de Rio de Janeiro (Brasil). 

Worldreader.org

El 2015 s’ha prorrogat el conveni signat el 2012 entre la Fundació Caixa d’Enginyers i l’organització Worldreader.org. Aquesta organització sense ànim de lucre té com a objectiu oferir una biblioteca electrònica que estigui a l’abast de totes les famílies del món, mitjançant la tecnologia i especialment els llibres electrònics.

D’aquesta manera s’ha donat continuïtat a la col·laboració de la Fundació en el programa de digitalització de continguts locals amb l’objectiu de millorar la vida de nens i nenes de països africans, i de les seves famílies. L’objectiu d’aquest programa és fomentar i facilitar l’edició, la publicació i la difusió de continguts locals tant en anglès com en altres llengües presents a les zones on es desenvolupen els projectes.

La col·laboració de la Fundació Caixa d’Enginyers durant l’any 2015 ha permès donar accés a llibres a 2.072.165 de nens i nenes africans. La inciativa ha arribat a 50 països i té 133 projectes actius a través dels grups de lectors. El total d’hores destinades a llegir han estat 5.672.426. 

Un altre dels projectes desenvolupats per Worldreader.org conjuntament amb Microsoft, i en el que la Fundació ja va col·laborar l’any passat, ha estat el desenvolupament d’una aplicació mòbil que permet accedir a material de lectura gratuït. Aquesta aplicació va tenir una mitjana de 379.000 lectors actius mensualment durant el 2014.

Acciónatura

Des de l’any 2014 la Fundació col·labora amb Acció Natura en el projecte “Selvans” per a la conservació de boscos madurs. L’objectiu d’aquest projecte és la creació d’una primera xarxa de boscos madurs i amb evolució natural, per assegurar la seva preservació així com el seu potencial d’aprofitament social sostenible. A Catalunya només un 2% dels boscos són considerats boscos madurs, d’aquí la importància de la seva preservació. Aquesta conservació es fa efectiva mitjançant la compra de l’espai o la compra dels drets de tala, la qual es finança a través de la iniciativa CompensaNatura.

Durant el 2015 es va fer efectiva la preservació del segon i del tercer bosc madur de la iniciativa CompensaNatura. En exclusiva, per part de la Fundació Caixa d’Enginyers s’han preservat 27.500m2 d’un bosc d’auró negre totalment excepcional i únic a Catalunya, que també destaca per la significativa presència de fusta morta en peu. Juntament amb sis organitzacions i quatre particulars més, s’ha ajudat a preservar 7.200m dels 29.400m2 d’un bosc mixt de roure martinenc, auró negre, amb alguns exemplars d’alzina i de faig. D’altre banda, la col·laboració de la Fundació, ha contribuït a perfilar la posada en marxa del primer projecte de preservació de boscos madurs d’Acció Natura a Galícia, on es compta amb la col·laboració de l’Associació la Asociación Galega de Custodia do Territorio.

El conveni del 2015 se centra en localitzar i posar en operació un nou projecte de preservació de boscos madurs al centre peninsular i preservar-ne efectivament un bosc madur –o una part- del centre peninsular, accions que s’acabaran de desenvolupar amb vista al 2016

< Enginyeria i innovació Cultura i esport >