castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

Enginyeria i innovació

A

ENGINYERIA I INNOVACIÓ 

La Fundació col·labora i du a terme actuacions diverses amb l’objectiu d’una banda, de promocionar l’enginyeria dins de la societati, de l’altra, ajudar i acompanyar els professionals del sector, especialment els nous professionals.

Enginyeria Sense Fronteres

La missió de la Federació Espanyola d’Enginyeria Sense Fronteres és posar la tecnologia al servei del desenvolupament humà per construir una societat mundial més justa i solidària. Un dels seus eixos de treball és la formació i la investigació en tecnologia. Per aquest motiu compta amb un important programa formatiu, l’objectiu del qual és l’atenció i la formació de persones vinculades al món de l’enginyeria i que, preferentment, vulguin desenvolupar la seva activitat en associacions que treballen en la cooperació al desenvolupament. 

Un dels objectius de l’associació el 2015 ha estat millorar la qualitat de les eines de formació tècnica no presencial que s’ofereix amb la finalitat de facilitar l’accés a la formació orientada a la cooperació pel desenvolupament de base tecnològica. Per aquest motiu, s’ha actualitzat la plataforma formativa Moodle, que ha permès millorar la qualitat de les activitats i de la gestió dels cursos en línia. A més, la seva compatibilitat amb l’aplicació per dispositius mòbils oficial de Moodle ha facilitat a l’alumnat l’accés a tots els continguts tècnics de manera còmoda i àgil. També s’ha treballat en la generació de nous materials pedagògics orientats a ampliar la formació específica d’ús pràctic en la cooperació per al desenvolupament tecnològic, creant així el curs “Introducció als SIG aplicats a projectes de desenvolupament”.

Durant l’any 2015, un total de 172 persones han tingut accés a la formació en línia de la Federació Espanyola d’Enginyeria Sense Fronteres. Aquest resultat es tradueix en un augment del 53% respecte a la matrícula de l’any passat. L’alumnat s’ha repartit en 12 aules virtuals que s’han obert en 3 convocatòries diferents (març-maig, maig-juny, octubre-desembre). La Fundació Caixa Enginyers ha aportat 6.000 euros dels 31.929,56 euros que costa el conjunt de l’activitat de Formació Federal anual.

ONGAWA

Durant el 2015, la Fundació ha continuat donant suport econòmic a la ONG Ongawa Ingeniería para el Desarrollo Humano. El projecte desenvolupat aquest 2015 ha tingut com a objectiu millorar les condicions de salut de la població rural de Moçambic en dos àmbits complementaris: les condicions higièniques i sanitàries de la població i la qualitat de l’atenció primària de salut. Al llarg del 2015 s’ha dut a terme el diagnòstic de la situació d’accés a l’aigua i del sanejament de 992 habitatges als barris de Cambeve, Mulembia i Vila de Manhiça. A partir d’aquesta informació es podrà dissenyar l’ampliació del sistema municipal d’aigua -construint un nou dipòsit i ampliant la xarxa-, les obres de la qual començaran l’any 2016.

El projecte dona suport a la creació i enfortiment d’una nuitat autònoma municipal per a la gestió del servei, aicícom el dsenvolupament i a l’execució d’un pla d’ampliació i millora de les infraestructures existents per arribar a gairabé 5.000 persones més. A banda d’això se segueix treballant per assegurar la sostenibilitat del servei enfortint les capacitats municipals, buscant solucions eficaces de gestió.

 

Fundació Pro Rebus Academiae

La Fundació ha continuat durant el 2015 col·laborant amb la Real Academia de la Ingeniería en l’organització conjunta de conferències especialitzades en diverses temàtiques tècniques i científiques, o la utilització dels espais de la institució. 

ICTINEU Submarins

ICTINEU Submarins SL vol fer de tractor en el sector de la tecnologia submarina al país. Aquest 2015 la Fundació ha col·laborat en un projecte d’investigació d’un submarí científic. L’ICTINEU 3 és el primer submarí català, des dels dos Ictineus de Narcís Monturiol –el 1859 i el 1864-, i és un exemple d’innovació i disseny. Serà el 9è submarí del món que podrà baixar a més profunditat -1200 metres amb 3 tripulants.

Instituto de la Ingeniería de España

La Fundació Caixa d’Enginyers col·labora amb el Instituto de la Ingeniería de España, des del 2013, sent-ne membre protector a través d’una quota anual.

 

 

< La Fundació Ecologia i sostenibilitat >