castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

Accions en formació, excel·lència professional, beques i premis

E

ACCIONS EN FORMACIÓ, EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL, BEQUES I PREMIS 

La Fundació continua apostant per potenciar, donar suport i premiar la formació, la investigació, la innovació i l’emprenedoria, dedicant esforços especialment en incrementar les activitats que desenvolupa la pròpia Fundació de manera directa. Al llarg del 2015 la Fundació ha continuat col·laborant amb diversos centres acadèmics, facilitant la formació a estudiants mitjançant beques, i premiant l’esforç de les persones a través de la convocatòria de diversos premis. 

Accions desenvolupades per la Fundació

Beca Isabel de P. Trabal 

La Fundació Caixa d’Enginyers ha concedit, per tercera edició, la beca Isabel Trabal per fomentar l’estudi i la investigació. Aquesta beca, creada en honor a la primera presidenta d’honor dona de Caixa d’Enginyers, és un premi de caire individual que s’atorga amb l’objectiu de promoure l’excel·lència en la investigació científica. 

Aquest 2015 la beca ha estat atorgada a Francisco J. Huera-Huarte per desenvolupar el seu projecte de propulsió inspirada en la naturalesa per a aplicacions marines, premiant així l’esforç, el treball i l’excepcionalitat, així com l’impacte del seu treball científic. L’objectiu principal del projecte és aconseguir un alt nivell de comprensió dels sistemes de locomoció d’espècies animals aquàtiques per poder dissenyar nous prototips de propulsió marina. Es tracta d’una innovació de la robòtica marina que ajudaria a propulsar vaixells de manera més eficient pel mar i, posteriorment, també es podrien aplicar aquestes troballes físiques per a l’extracció d’energia en l’oceà. L’investigador porta a terme un projecte en el que recrea, a través de petits robots, el moviment dels peixos mitjançant experiments i simulacions al canal hidrodinàmic de la Universitat Rovira i Virgili (URV) –un canal d’aigua que manté la semblança dinàmica i permet fer proves a prop de la situació real- i en d’altres infraestructures de recerca. La intenció és desenvolupar sistemes de propulsió que millorin els actuals, d’hèlixs principalment. És a dir, es tracta d’entendre, des del punt de vista de la física, per què els peixos aletegen d’una manera determinada, per poder-ne fer una simulació.

 

III Edició Nacional dels Premis 

Emprenedoria

Amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria entre els joves, i donar suport econòmic a empreses tecnològiques pioneres per poder desenvolupar els seus projectes, la Fundació Caixa d’Enginyers ha portat a terme la III edició dels Premis Emprenedoria. En aquesta edició han estat premiades tres start-up espanyoles: 

 • Aeinnova (Raúl Aragonés): se centra en generar electricitat mitjançant el diferencial tèrmic que es genera gràcies a la calor residual i les estructures radiades com els panells solars.

 • Neosentec (Pedro Javier Martínez): desenvolupa solucions tecnològiques basades en la realitat augmentada sobre dispositius wearables (ulleres intel·ligents, polseres, calçat o roba) i mòbils.

 • Transplant Biomedical (Ignasi Heras): desenvolupa estratègies mèdiques innovadores per millorar la preservació d’òrgans, teixits i cèl·lules per ser trasplantats, contribuint al benestar dels pacients de tot el món.   

Els tres projectes guardonats han estat escollits entre més de 70 propostes presentades a través de diferents universitats i entitats col·laboradores d’arreu d’Espanya. El jurat dels Premis està format per membres de la Fundació Caixa d’Enginyers.

Fundació per a la UOC

Aquest 2015 la Fundació Caixa d’Enginyers ha donat suport a la Fundació per a la UOC. En concret, ha col·laborat en projectes Scratch d’inventa.uoc.edu, com l’Scratch Day, formació de voluntaris per hospitals infantils, organització d’activitats per a escoles, universitat dels nens i les nenes, formació sobre Scratch, o clubs de programació a les biblioteques.

La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) neix sota l’impuls de la Generalitat de Catalunya l’any 1994 amb la voluntat d’impulsar una oferta pròpia d’ensenyament universitari no presencial.

 

Concurs Idees Meeting Point

Aquest 2015 la Fundació Caixa d’Enginyers ha volgut premiar el talent per les noves idees i l’esforç de viralització a les xarxes socials. Per això ha organitzat un nou concurs on 10 finalistes han rebut una certificació honorífica de Caixa d’Enginyers, i un jurat, format per dos membres del patronat de la Fundació Caixa d’Enginyers i un assessor extern, ha atorgat 3 premis valorant especialment l’originalitat i viabilitat de cadascuna de les propostes, dins el sector de la ciència, la tecnologia i la innovació. Les guanyadores han estat Sharing Academy, Vision Friend i Hexacromas, que han rebut 5.000 euros, 4.000 euros i 3.000 euros, respectivament. 

Sharing Academy és una plataforma de formació col·laborativa orientada al reforç i la cooperació en l’aprenentatge mitjançant l’intercanvi de classes particulars entre estudiants universitaris. Per part seva, Vision Friend és un sistema d’anàlisi d’imatge que permet a persones amb discapacitat visual poder entendre el que posa a les etiquetes dels productes, documents, llibres, diaris o qualsevol altra informació escrita. Per últim, Hexacromas són estoretes antilliscants que incorporen material termodinàmic, que canvia de color segons la temperatura, ideal per a la cura de nadons i persones amb discapacitat. 

Per participar-hi, els candidats havien d’enregistrar un vídeo o redactar un text breu presentant la seva idea, que posteriorment es publicaven a www.ideasmeetingpoint.com, i es compartien a les xarxes socials. Els projectes guanyadors han estat els que han obtingut més votacions del públic. Amb aquesta iniciativa, Caixa d’Enginyers fomenta el seu compromís de contribuir al desenvolupament social, econòmic i cultural dels socis i de la societat en general, mitjançant el desenvolupament dels professionals. 

FORMACIÓ FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS

Cursos de formació de la Fundació Caixa d’Enginyers 

La formació és per a la Fundació Caixa d’Enginyers un factor clau pel creixement i desenvolupament tant personal com col·lectiu. Durant el 2015 s’han impartit 8 cursos adreçats a socis els quals la majoria està en situació d’atur. Aquesta formació contribueix a la reinserció laboral de socis que es troben desocupats, així com dels joves que han d’accedir al mercat laboral. Al llarg de l’any s’han dut a terme les següents formacions: 

 • Estratègia per dissenyar la carrera professional

 • Emprenedoria

 • Habilitats directives

 • Gestió eficaç del temps

 • Habilitats comunicatives

 • Xarxes Socials I

 • Com comunicar?

Segons les enquestes realitzades als cursos, la satisfacció dels alumnes ha estat de 4.3 sobre 5 punts.

 

 

Accions desenvolupades en col·laboració amb altres organitzacions

Beques

ESADE

Fundació Caixa d’Enginyers col·labora en el programa Filantropia pel Talent del Fons de Beques de la Fundació ESADE. A través d’aquesta col·laboració entrega 2 beques a estudiants que cursen estudis d’ADE a ESADE, que tenen necessitats econòmiques i que disposen d’un expedient acadèmic excel·lent.

Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya

La Fundació Caixa d’Enginyers segueix col·laborant amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb l’atorgament de 4 beques d’estudis personals a estudiants en l’àmbit de l’enginyeria, per tal de donar suport econòmic en la realització de la seva tesi doctoral. La Fundació també fa una aportació al sopar de germanor del Col·legi, i en la gestió de nexes i fòrum 2015.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  

La Fundació col·labora amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona en el projecte de beques i ajuts a la mobilitat internacional no europea i el fons de préstec UPC Alumni per tal que els alumnes puguin fer els seus estudis a la UPC o per a l’elaboració del projecte final de carrera a l’estranger. L’any 2015 ha patrocinat el Concurs Emprèn.

 

Premis

Escola Sant Gervasi

La Fundació Caixa d’Enginyers col·labora amb l’Escola Sant Gervasi en la promoció dels Premis Manuel Arroyo per a joves emprenedors en l’àmbit científic i tecnològic. L’objectiu d’aquests premis és donar suport i impulsar projectes empresarials cooperatius duts a terme per joves emprenedors. La convocatòria d’aquests premis busca donar difusió a pràctiques i models empresarials que siguin capaços de reunir la generació de riquesa amb el compromís, la cooperació i la redistribució, així com reconèixer i donar suport a les persones que els han desenvolupat. Aquest 2015 la Fundació ha patrocinat la quarta edició d’aquests premis.

Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya

La Fundació de Caixa d’Enginyers col·labora en l’organització i el patrocini dels Premis Bonaplata de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Aquests premis tenen com a missió reconèixer aquelles persones i institucions que hagin desenvolupat estudis que suposin una valoració del patrimoni industrial.

Universitat d’Alacant

La Fundació Caixa d’Enginyers ha col·laborat amb la Universitat d’Alacant a través del patrocini de premis acadèmics als millors expedients. En concret, s’han concedit 2 premis a la Cátedra Cultura Directiva y Empresarial.

Formació

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia

L’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT) porta a terme projectes de R+D amb l’objectiu de crear coneixement químic, farmacèutic, i biotecnològic que permeti obtenir una base important de patents i know-how que s’explota a través de llicències, serveis tecnològics, creació de spin-off i programes farmacèutics tecnològics. El 2015 la Fundació Caixa d’Enginyers ha col·laborat amb l’IUCT patrocinant el Màster de creació i gestió d’empreses Lifescience.

CIBER-BBN

La Fundació Caixa d’Enginyers ha signat un conveni de col·laboració amb el Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) per donar suport als seus programes de formació i d’investigació. L’objectiu d’aquesta col·laboració és el foment de la investigació d’excel·lència i la massa crítica d’investigadors en el camp de la biomedicina i las ciències de la salut. La Fundació també participa en l’organització dels Premis Llançadora que atorga aquesta institució.

Fundación Gómez Pardo

La Fundació Gómez Pardo és una entitat privada dedicada a l’educació, la investigació tècnica i activitats culturals. La Fundació Caixa d’Enginyers ha continuat col·laborant amb aquesta Fundació durant el 2015 en el programa d’activitats “Unitat d’Emprenedoria Social, Ètica i Valors en la Enginyeria”. En aquest programa també hi col·labora la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (UPM).

Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

Aquest 2015 la Fundació ha continuat col·laborant amb l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. Dins d’aquesta col·laboració s’han realitzat esdeveniments i jornades, com la Diada de l’Enginyer a Barcelona, o l’acte social dels enginyers a Granollers. L’ajuda concedida per la Fundació també ha anat per la Coral dels Enginyers.

Programes d’enginyeria de la Comunitat Valenciana

La Fundació Caixa d’Enginyers ha signat un conveni amb la Universitat Politècnica de València per col·laborar en programes de diferents col·legis i universitats d’enginyers de la Comunitat Valenciana fins el 2017. Aquest any 2015 s’ha fet una aportació de 3.000 euros al Consejo Social pels premis a estudiants, i 3.000 euros en concepte de mentoratge al Colegio de Ingenieros Industriales.

 

 

ACTES DE LA FUNDACIÓ 

 

La Fundació Caixa d’Enginyers va portar a terme la seva habitual conferència exclusiva pels socis. L’acte, que va tenir lloc el 2 de desembre de 2015 a la sala Pau Gil del Recinte Modernista Sant Pau (Barcelona), va ser presidit pel President de la Fundació, Josep Oriol Sala. El ponent convidat va ser el cuiner i xef del Celler de Can Roca, Joan Roca, que va impartir la conferència titulada “Factors clau a l’alta cuina i al món financer: la innovació i l’excel·lència professional”. A continuació, es va fer entrega de la 3a edició dels Premis Emprenedoria. L’acte va comptar amb l’assistència de 200 socis i dels membres del Patronat de la Fundació. 

La finalitat d’aquest acte va ser recopilar, i donar recolzament i difusió d’iniciatives de caràcter innovador i d’emprenedoria en els àmbits de l’enginyeria, la ciència o la tècnica.

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ PER LA FORMACIÓ I LA INTEGRACIÓ DE PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

 

Durant el 2015 s’ha dut a terme una campanya de comunicació per donar a conèixer els projectes de la Fundació entre els nous i antics socis sobre temes de reinserció social. Sota el lema “Junts ho aconseguirem”, mostra casos reals de persones a les quals s’ha ajudat a través de la Fundació. La campanya, que es titula DESOCUPA’T, relaciona els projectes que s’han fet des de la Fundació per ajudar a la reinserció laboral amb els cursos impartits per a socis per tal d’ajudar-los amb temàtiques que desenvolupin les seves habilitats per a la recerca de feina o per ajudar-los a millorar el seu currículum.

Per una banda, l’objectiu d’aquesta campanya ha estat donar a conèixer la Fundació i els projectes de reinserció que desenvolupa. I, per l’altra, potenciar les donacions a través de casos reals de persones que gràcies a la Fundació s’han reincorporat al món laboral o han començat un projecte pel seu compte. Per això s’ha fet èmfasi en que els projectes es porten a terme amb les aportacions dels socis i que els resultats són reals.

A nivell de comunicació, s’han fet diverses accions de màrqueting electrònic, bàners als webs públics i privats de
Caixa d’Enginyers i al web de la Fundació, accions a xarxes socials, e-mailings, retargeting, així com elements publicitaris (pòsters i folders a les oficines). Per englobar aquesta campanya, s’ha creat una pàgina web específica: www.fundaciocaixaenginyers.com/ca/web/fundacion/aportacion-fundacion

< Retorn social i reinserció laboral Construint el futur >