castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

Retorn social i reinserció laboral

D

RETORN SOCIAL I REINSERCIÓ LABORAL

La Fundació dóna suport a entitats que treballen per ajudar i recolzar aquells col·lectius més vulnerables de la societat, ja sigui cobrint les seves necessitats bàsiques, o facilitant la reinserció laboral d’aquelles persones en risc d’exclusió. La Fundació també col·labora en activitats de foment del món cooperatiu.

Càritas

Durant el 2015, la Fundació Caixa d’Enginyers ha continuat donant suport a Càritas. Aquesta organització dur a terme diversos programes assistencials per a les persones més desfavorides, com el programa “Feina amb Cor” en el qual ha col·laborat la Fundació Caixa d’Enginyers. L’objectiu d’aquest programa és fomentar la reinserció laboral de persones en risc d’exclusió a través de cursos de formació. Així mateix se’ls ofereix suport, orientació, formació i acompanyament personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. La Fundació ha donat suport als cursos d’electricitat i fontaneria que s’efectuen al barri de Ciutat Vella de Barcelona.

Pel que fa el curs 2014-2015, s’han portat a terme 3 cursos d’electricitat bàsica en els quals hi han assistit 36 persones, i 3 cursos de fontaneria bàsica dels quals s’han beneficiat 24 persones. Tots els cursos tenen una durada de 54 hores lectives repartides en 12 sessions. Cada setmana hi ha 2 classes de 4 hores i mitja cadascuna, i es combina teoria i pràctica amb un espai relacionat en el moment de l’esmorzar/berenar –que també se’ls facilita-, que es converteix en una conversa amena on poden tractar temes sobre el dia a dia dels alumnes o sobre els seus països d’origen. 

A banda i des de l’any 2014, la Fundació té signat un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Barcelona amb el compromís de difondre entre els seus treballadors, a través dels propis mitjans de comunicació, les diferents accions que realitza Càritas. En aquesta mateixa línia, la Fundació també promou les activitats que es poden realitzar en el camp del voluntariat en el món associatiu. 

Banc dels Aliments

La Fundació Caixa d’Enginyers col·labora amb la Fundació Privada Banc dels Aliments des de l’any 2010. El 2015 s’ha renovat de nou l’acord de col·laboració a través del qual es dóna suport a un projecte social de recollida i distribució d’aliments desenvolupat per aquesta organització. Es tracta de “Xarxa de fred”, que té com a objectiu incrementar el volum d’aliments refrigerats i congelats distribuïts, i garantir que arribin als beneficiaris finals en òptimes condicions de consum. La Fundació Caixa d’Enginyers col·labora en el finançament donant suport en la logística i la compra de vehicles per a la denominada “xarxa del fred” de productes peribles.

Amb el projecte de la “Xarxa de fred”, que garanteix que no es trenqui la cadena de temperatura des de l’origen fins arribar als beneficiaris finals, el Banc contribueix a un desenvolupament sostenible i eficient dels recursos i a la sostenibilitat mediambiental, al mateix temps que compleix els seus principis i la seva missió de lluita contra la fam i el malbaratament.

Fundació Viver de Bell-lloc

La Fundació Caixa d’Enginyers ha continuat col·laborant amb la Fundació Viver de Bell-lloc que té per missió promoure el creixement personal i la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat o amb trastorn mental sever de la comarca del Vallès Oriental, mitjançant la realització de projectes empresarials eficients en els sectors agroecològic i ambiental, així com projectes formatius i de foment de la vida independent. Gràcies a l’ajuda de la Fundació, durant l’any 2015 s’han pogut contractar dues persones i s’ha iniciat el projecte del parc d’activitats agroecològiques de La Tavella i de Can Lluís. En aquest sentit i pel que al projecte finançat per Fundació Caixa d’Enginyers, s’han pogut realitzar diverses tasques:

Can Lluís

 • Obres de conversió de la pallissa de la finca que a finals d’any ja ha quedat adaptada per poder fer ús de les 3 sales polivalents i dels 5 WC.

• Compra d’utillatge de menjador per donar servei fins a 35 persones.

• Col·locació de cortines a totes les sales.

• Visites durant l’any 2015:

- Un total de 45 persones han gaudit de l’ús de les instal·lacions de manera particular.

- En 2 ocasions s’ha cedit l’espai a empreses.

- Un grup de pares del Montseny (12 persones) hi han fet una cessió continuada quinzenalment.

 

La Tavella

• Construcció d’un nou lavabo, millora dels accessos i enjardinament de la zona.

• Simplificació de l’oferta per centrar-la en l’eix vertebrador del projecte com a finca agroramadera ecològica. 

- S’ofereix un únic format de visita per a escoles, grups i particulars.

- Possibilitat de fer ús de l’espai.

• Visites durant l’any 2015:

- Un total de 563 persones han visitat La Tavella: 85 com a grup, 75 provinents de centres educatius, i 403 provinents d’empreses.Banc Farmacèutic

Banc Farmacèutic és una associació sense ànim de lucre, la missió de la qual és proporcionar els medicaments necessaris a aquelles persones que es troben en situació d’exclusió social i pobresa i que són ateses en centres assistencials. La Fundació Caixa d’Enginyers ha prorrogat l’acord amb el Banc Farmacèutic per a aquest any 2015 col·laborant en la campanya “Caramels que poden salvar vides” per recollir fons per a la lluita contra la pobresa farmacèutica. Gràcies al patrocini de la Fundació Caixa d’Enginyers i la col·laboració de Fundación SEUR s’han pogut recaptar 4.000 euros per garantir l’accés a la medicació necessària.

Associació Punt de Referència

L’associació Punt de Referència és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 1997. La seva missió és acompanyar i donar suport als joves ex tutelats que han d’emprendre la seva vida adulta un cop surten dels centres on han viscut sota la tutela de la Generalitat de Catalunya, per tal d’afavorir la seva plena integració social, la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida un cop ex tutelats. La col·laboració de la Fundació consisteix en facilitar les eines adequades i dotar els joves de les habilitats necessàries per poder incorporar-se al mercat laboral.  

Arrels Fundació

Arrels Fundació és una entitat creada l’any 1987 amb l’objectiu d’atendre a persones sense llar i conscienciar a la societat sobre la realitat d’aquestes persones. Des de la seva creació ha ajudat a més de 8.600 persones, oferint-los allotjament, menjar i atenció sanitària i social. Durant el 2015, la Fundació Caixa d’Enginyers ha continuat col·laborant amb Arrels Fundació en el projecte Housing First (“primer l’habitatge”) a la ciutat de Barcelona. Aquest projecte segueix un model aplicat amb èxit a altres ciutats europees, el qual es basa en que l’habitatge és el punt de partida per a la millora de la persona.    

Pallapupas, Pallassos d’Hospitals

La Fundació Caixa d’Enginyers ha donat suport a aquesta organització pel desenvolupament de la tasca que porta a terme als hospitals. En concret, el 2015 ha contribuït en el nou projecte a l’Hospital de Sant Pau. Pallapupas és una organització sense ànim de lucre que neix amb l’objectiu de fer menys traumàtica l’estada de nens i nenes als hospitals, acompanyant-los en les diferents fases tant prèvies com posteriors a les intervencions. A més, els Pallapupas intercanvien amb l’equip d’infermeria la informació clau que els ajudarà a tractar els nens. 

 

Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona IL3-UB

La Fundació Caixa d’Enginyers fomenta l’autocupació impulsant la primera edició del Programa Superior Universitari d’Emprenedoria en col·laboració amb l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona IL3-UB. Aquesta edició, que es va clausurar a finals de febrer de 2015, es va estructurar com un pla de desenvolupament empresarial personalitzat, amb assessorament 360º, en què cadascun dels 19 participants va rebre l’acompanyament especialitzat d’un equip d’experts, emprenedors i empresaris en actiu per concretar la seva idea de negoci. El programa, exclusiu per als socis de Caixa d’Enginyers, va ser dissenyat i executat per l’Institut de Formació Contínua. 

Atès l’èxit de la primera edició, es va obrir una segona convocatòria el setembre de 2015, en la que la Fundació va posar a disposició 20 beques per al Curs Superior Universitari en Emprenedoria. Fundació Caixa d’Enginyers finança el 80% del programa formatiu.

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla

L’any 2015 s’ha col·laborat amb la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, ajudant en projectes de cooperació educativa, protecció mediambiental, investigació i actuacions culturals i premis als seus millors expedients.

 

Fundació Unicef

Un dels programes desenvolupats per Unicef és “Deporte para todos”, que es basa en donar formació en coneixement personal, gènere, salut reproductiva, violència escolar i programes esportius als nens de Sudàfrica. La Fundació Caixa d’Enginyers ha col·laborat en aquest projecte a Ghana amb l’objectiu de promoure l’educació dels nens i eliminar pràctiques perjudicials per la infància. De moment ja s’han posat en marxa més de 10.000 clubs i s’han realitzat tallers per 1.5000 nens sobre lideratge en l’esport.

Fundació IReS

El març de 2015 la Fundació Caixa d’Enginyers va signar un conveni amb la Fundació IReS per col·laborar en la formació de joves en les noves tecnologies de la informació i la comunicació. La col·laboració es basa en l’esponsorització del projecte que pretén formar joves desocupats que pertanyen a col·lectius vulnerables però amb capacitats en el món de la tecnologia, així com facilitar-los la participació en el món del coneixement i l’emprenedoria.

IReS és una fundació privada que treballa des de 1969 en l’atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius marginats en situació de risc social o amb dificultats econòmiques.

Ingeniería para la Cooperación (IC-LI)

La Fundació Caixa d’Enginyers ha col·laborat en tasques de sensibilització social per la cooperació en el desenvolupament que porta a terme Ingeniería para la Cooperación (IC-LI), una associació declarada d’utilitat pública, sense ànim de lucre, nascuda a Vitoria-Gasteiz, en el si del Colegio de Ingenerios Industriales de Álava. Actualment està estesa als tres territoris històrics del País Basc: Àlaba, Biscaia i Guipúscoa.

 

< Cultura i esport Accions en formació, excel·lència professional, beques i premis >