castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

Carta del Director General

Benvolguts socis,

Vivim en un moment econòmic i financer cada vegada més exigent per al sector financer, i així ho hem pogut comprovar durant el passat exercici 2015. Un any que, sens dubte, ha estat marcat, entre d’altres factors, pel nivell baix de tipus d’interès i per allò que aquest fet ha suposat per a l’evolució de l’economia i dels mercats financers, tant amb els seus pros com amb els seus contres.

En aquest entorn de tipus d’interès extraordinàriament baixos, l’economia en general i les empreses i famílies en particular s’han beneficiat de més accés al crèdit i en millors condicions, cosa que, unida a altres factors com el preu del petroli i la recuperació -lenta i de manera encara desigual- de l’ocupació, ha afavorit l’increment de la renda disponible i, per tant, del consum intern. 

Tanmateix i conseqüència de les condicions financeres generals, s’ha registrat un notable estretament dels marges en el sistema financer i ha obligat que moltes entitats hagin hagut de revisar els seus plans i models de negoci. Al costat d’això, la posada en marxa de la nova arquitectura de regulació i supervisió del sector a nivell europeu ha derivat en noves exigències no només en termes de capital, sinó també en liquiditat i govern corporatiu. Des de la perspectiva del Grup Caixa d’Enginyers, més enllà de la voluntat material en donar compliment formal a tots aquests requeriments, entenem la iniciativa de forma positiva, ja que contribueix a enfortir la confiança dels socis en el Grup.

Tot això, juntament amb la volatilitat viscuda l’any passat en els mercats de capitals i les incerteses sobre algunes economies del planeta com Xina o Llatinoamèrica, ha motivat que la gestió hagi estat més centrada que mai en la recerca de rendibilitat i valor per als inversors, al mateix temps que s’ha reforçat l’activitat de finançament als socis, tant particulars com empreses, atesa l’oportunitat que brinda un entorn de tipus d’interès baixos.

 

En aquest context, el Grup Caixa d’Enginyers ha navegat bé, de manera excel·lent, ja que ha aconseguit uns resultats històrics i ha consolidat el que per a nosaltres és més valuós: la confiança dels més de 140.000 socis de l’Entitat. Això ens enorgulleix i permet al Grup créixer partint de l’experiència i satisfacció dels socis, ja que durant aquest exercici la base social ha crescut un 8% i el nombre de nous socis que han dipositat la seva confiança en el Grup Caixa d’Enginyers ha registrat un increment del 30% davant el creixement de l’any 2014. Així mateix, hem millorat la proximitat a través de l’obertura de dues noves oficines a Tarragona i Madrid hem consolidat en oficines a ple servei les quatre que ja teníem d’atenció personalitzada a Palma, Bilbao, Lleida i Màlaga. Hem mantingut l’esforç d’invertir en tecnologia, havent assolit els catorze milions d’euros en els últims tres anys, un esforç que manté l’aposta del Grup en aquesta àrea com a fonament de la qualitat del servei en el nou context del negoci financer. Amb tot això, afrontem el repte de continuar aprofundint en el camí marcat, emparats en els pilars del nostre model de banca cooperativa, per tornar a repetir els èxits que entre tots hem aconseguit assolir fins al moment.

En definitiva, 2015 ha estat un any excel·lent per al Grup Caixa d’Enginyers, i ho ha estat gràcies a l’esforç de tots. Per això, vull agrair en primer lloc als socis la seva confiança: el nostre motor,  raó d’ésser i motiu per continuar creixent i superar els nostres objectius any rere any. Al Consell Rector, fidel garant d’aquesta confiança; a l’equip directiu de l’Entitat; i a tots els empleats i professionals que treballen amb nosaltres, el quals amb el seu esforç i compromís han fet possible aquests resultats. Tots units continuarem treballant per fer millor el Grup Caixa d’Enginyers.

Cordialment,

 

 

JOAN CAVALLÉ MIRANDA

Director General

< Carta del President El Grup Caixa d’Enginyers en xifres >