Benvolguts socis,

Des de la seva fundació, Caixa d’Enginyers ha assentat el seu model de negoci en uns valors corporatius molt clars: l’ètica, el compromís i la confiança. Aquests valors han estat precisament els elements clau que ens han dut a ser una Entitat sòlida que treballa diàriament per continuar oferint un retorn qualitatiu, tant als nostres socis i col·laboradors com a les comunitats professionals i a la societat en general.

Amb l’objectiu de fomentar la gestió transparent, durant l’exercici 2014, Caixa d’Enginyers ha creat una sèrie de polítiques i normes internes que protegeixen els interessos de l’Entitat i, sobretot, dels nostres socis. El Codi Ètic, en el qual s’identifiquen els valors, principis i normes d’actuació necessaris per al desenvolupament de les funcions de l’equip intern en la seva activitat diària. Aquest Codi es va fomentar en la integritat, l’honestedat, l’excel·lència, la responsabilitat i la transparència en totes les actuacions de l’Entitat.

Com sabeu, el Pla Estratègic, que va néixer el 2012 en plena crisi financera, finalitza aquest any i té els seus pilars fonamentals en les persones, l’eficiència, el creixement, l’excel·lència en el servei i la solvència. Amb les dades de tancament de l’exercici 2014, ja podem dir que hem assolit la majoria dels objectius fixats. Això és gràcies a la confiança dels nostres socis i, sobretot, al treball del nostre equip professional.

Caixa d’Enginyers té la vocació de donar el millor servei a tots els socis, i això passa per estar cada dia més a prop de cada un d’ells. Durant els últims anys, estem vivint una contínua expansió, tant a nivell territorial com d’activitat. El 2014, hem reforçat la nostra presència amb tres oficines noves a Barcelona (als carrers Casp, Manuel Girona i Camèlies) i hem obert les portes de la primera oficina de l’Entitat a Girona.

Des de l’òptica de l’activitat, hem ampliat la nostra cartera de serveis. Caixa d’Enginyers ha invertit molts esforços a crear productes de qualitat per satisfer les necessitats dels socis i per mantenir-nos al seu costat al llarg de tota la seva vida. Una de les novetats d’aquest any ha estat l’impuls de la nova àrea d’”Empreses”. Aquest projecte neix amb l’objectiu de donar un servei específic i de qualitat a aquest segment de negoci. Així mateix, aquest any hem inaugurat una nova seu corporativa per a les nostres filials Caixa d’Enginyers Gestió, Caixa d’Enginyers Vida i Pensions i Caixa d’Enginyers Bancassegurances, al carrer Casp de Barcelona.

Un dels indicadors que ens serveix per reforçar el nostre creixement, constant i sostingut, i que ens permet mesurar el nivell de qualitat de l’Entitat, és la nostra base social. Durant el 2014, el Grup Caixa d’Enginyers va sumar més de 8.000 socis nous, fins a arribar prop dels 130.000.

Per aquesta raó, des de Caixa d’Enginyers mantenim el ferm compromís amb els nostres socis i amb la societat en general. La Fundació Caixa d’Enginyers orienta les accions de Responsabilitat Social Corporativa i està en línia amb els valors socials en què es regeix l’Entitat. Des del 2011, la Fundació ha destinat més de 2 milions d’euros a les seves cinc línies d’actuació (formació, excel·lència professional, beques i premis; enginyeria i innovació; retorn social i reinserció laboral; ecologia i sostenibilitat; i cultura i esport), ha desenvolupat més de 172 projectes i ha atorgat més de 100 beques i premis, entre altres activitats. A més, s’han multiplicat esforços per tal de facilitar la formació a 690 socis en situació de desocupació.

El compromís de Caixa d’Enginyers amb les persones no s’aturarà durant aquest exercici. Per això, aquest any continuarem treballant per tancar el nostre Pla Estratègic amb uns indicadors òptims, ens aproparem més als nostres socis amb l’obertura de noves oficines i seguirem invertint en tecnologia amb el mateix objectiu: romandre a prop dels nostres socis i oferir-los la màxima solidesa financera.