castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

Construint el futur

Construint el futur

Amb el compromís de la Fundació de treballar per aconseguir una societat més justa, equitativa i sostenible, durant l’any 2016 continuarem aquesta tasca social que la Fundació desenvolupa, donant el nostre suport i desenvolupant nous projectes dins de les línies d’actuació pròpies. 

Fundació de la Jardineria i el paisatge

De cara l’any 2016, la Fundació Caixa d’Enginyers col·laborarà amb la Fundació de la Jardineria i el Paisatge a través del projecte de normalització del disseny i dels horts urbans.

Aquest projecte té previstes 3 fases:

Fase 1 (febrer 2016)

Normalització dels requeriments mínims que han de contenir els projectes relacionats amb la instal·lacions d’horts urbans a través de la redacció de la Norma Tecnològica NTJ 01H DISSENY I PROJECTE D’HORTS URBANS.

Fase 2 (maig 2016)

Difusió de l’existència de la documentació tècnica i inclusió d’una jornada tècnica específica en Horts Urbans dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2016 (Jornades PATT 2016),

impulsat pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

 

Fase 3 (amb el suport de Fundació Caixa d’Enginyers)

Participació en projectes relacionats amb la implantació dels Horts Urbans, amb l’aportació de l’experiència i rigor tècnic en projectes actuals.

La Fundació Caixa d’Enginyers donarà suport per tal que, des de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge, es porti a terme la intervenció en la FASE 3 del projecte plantejat, la que correspon a l’aplicació pràctica amb la intervenció en projectes reals. Per aquest cas, entre les diferents propostes s’han escollit 4 actuacions diferents que es recullen al programa d’actuacions:

 • Avantprojecte per implantació d’horts urbans.

 • Assessorament tècnic en avaluació de projecte existent.

 • Proposta de reforma d’horts urbans existents.

 • Protocol de bones pràctiques de jardineria ecològica municipal.

 

Fundació CIM Barcelona Tech (UPC)

La Fundació Caixa d’Enginyers col·labora en un projecte relacionat amb màsters i postgraus en tecnologia i producció de sistemes 3D.

 

Fundació Jaume Bofill

Beques i premis per a projectes d’aprenentatge en centres educatius a Catalunya en ciència, innovació i tecnologia.

 

Beques de grau amb l’Institut Químic de Sarrià (IQS)

Beques a l’excel·lència acadèmica per al curs 2016-2017 en els graus de l’Institut Químic de Sarrià o dobles graus en  química o enginyeria química i ADE.

 

Beques a universitats nacionals

Durant l’any 2016, la Fundació Caixa d’Enginyers col·laborarà amb diferents universitats nacionals a través de beques.

< Accions en formació, excel·lència professional, beques i premis Memòria econòmica >