castellano català
ANAR A LA MEMÒRIA SOCIAL

Informe financer del Grup Caixa d’Enginyers

Durant l’exercici 2015, en un entorn caracteritzat per una recuperació econòmica gradual en què els tipus d’interès s’han reduït substancialment a mínims històrics, el Grup ha continuat augmentant els seus resultats, enfortint la seva solvència i incrementant la base de socis que mantenen dipositada la seva confiança en el Grup Caixa d’Enginyers.

 

 

< Solvència