castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

Línies d’actuació

El compromís amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient, envers la societat i especialment els col·lectius més vulnerables i/o afectats per la situació econòmica actual, la vinculació amb el col·lectiu d’enginyers, defineixen les línies d’actuació de la Fundació Caixa d’Enginyers:

Actualment, la Fundació compta amb 37 convenis de col·laboració signats amb entitats que promouen l’enginyeria en l’entorn social, i que fomenten la cultura i l’educació. Aquest 2015 també ha seguit impulsant el talent i l’excel·lència a través d’acords amb diverses institucions per a l’atorgament de 45 premis i beques, i ha col·laborat amb 17 organitzacions de caràcter social i ambiental que treballen per obtenir una societat més sostenible i més justa. La Fundació Caixa d’Enginyers està destinant més esforços a incrementar les accions pròpies que porta a terme, especialment dins de l’àmbit de formació, la reinserció laboral i l’excel·lència.

 

< Memòria econòmica