castellano català
ANAR A L'INFORME ANUAL

La Fundació

Caixa d’Enginyers sempre ha tingut un important compromís amb la societat mitjançant  l’Associació Socio Cultural i Tecnològica dels Enginyers, la qual des del naixement de l’Entitat com a entitat cooperativa de crèdit l’any 1967, va desenvolupar la seva obra social. Aquesta associació la que va donar pas al naixement de la Fundació a finals de l’any 2011.  La Fundació Caixa d’Enginyers, entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre, neix amb la voluntat de dur a terme aquest compromís social, encarregant-se de gestionar els recursos destinats a la promoció i execució de diverses activitats pel foment d’una societat més justa, lliure i cohesionada.

En aquests 4 anys de vida, la Fundació ha canalitzat bona part de les actuacions de caràcter social realitzades per
Caixa d’Enginyers i s’ha consolidat com un dels vehicles més importants pel desenvolupament d’aquest compromís social de Caixa d’Enginyers.

La Fundació disposa d’un pla anual de les actuacions pròpies a desenvolupar o a les quals es donarà suport. Aquest pla anual és elaborat pel Patronat de la Fundació. Les línies d’actuació pròpies de la Fundació, és a dir, aquelles actuacions que suposen una millora de la qualitat de vida o que faciliten la reinserció social i laboral, especialment dels col·lectius més desfavorits, que protegeixen el medi natural, que fomenten la innovació, la formació i l’excel·lència professional, i que fomenten la cultura i l’esport, constitueixen les actuacions prioritàries. 

 

 

PATRONAT

Josep Oriol Sala Arlandis

President

Manuel Bertran Mariné

Vicepresident

Enric Homs Martínez

Secretari

 

Patrons

David Parcerisas Vázquez

Pedro A. Hernández del Santo

Pedro Marín Giménez

Jaime Roure Pagés

José María Pera Abadía

Félix Masjuán Teixidó

Sebastià Carrión Morros

Josep M. Muxí Comellas

Antonio Santamans Olivé

Montserrat Salleras Costal

Josefina Cambra Giné

Aurelio Luis Azaña García

Salvador Domingo Comeche

Ramon Ferrer Canela

Benjamín Manuel Calvo Pérez

Francisco Javier Turégano Gómez (*)

Joan Vallvé Ribera

Joan Cavallé Miranda

*Fins al tercer trimestre de 2015

 

MISSIÓ

Aportar valor sostenible a les comunitats professionals i contribuir al desenvolupament social, econòmic i cultural dels socis i de la societat mitjançant l’establiment de relacions basades en l’ètica, el compromís i la confiança.

 

VISIÓ

Ser la referència dels nostres socis i construir mitjançant la nostra iniciativa una societat més equitativa, inclusiva i sostenible.

 

ELS NOSTRES VALORS

Compromís amb les persones. Iniciativa i vocació de servei en benefici dels qui són la nostra raó de ser: els socis, els col·laboradors i la societat en conjunt.

Integritat. Ser fidels als nostres principis i actuar de manera honesta, transparent, i professional.

Sensibilitat social. Orientació a cobrir les necessitats de les persones en els àmbits econòmic, social i cultural, així com a vetllar per la sostenibilitat mediambiental.

Cooperació. El cooperativisme i l’excel·lència com a factors determinants per al desenvolupament integral dels nostres col·lectius.

Proximitat. La proximitat física i emocional ens permet oferir un tracte personalitzat per conèixer millor les necessitats dels nostres socis i oferir les respostes més adequades en cada cas.

Objectius

Impulsar la Fundació Caixa d’Enginyers com a vehicle del compromís social de l’Entitat.

Consolidar i ampliar amb accions pròpies les línies d’actuació de la Fundació.

Maximitzar el retorn social dels recursos de l’Entitat, en benefici dels propis socis, dels col·laboradors i de la societat en general.

Potenciar les col.laboracions externes de la Fundació Caixa d’Enginyers.

 

< Dades Rellevants Enginyeria i innovació >